Welkom

APA werkMet onderzoek en begeleiding zet Arbeids Psychologie Amsterdam (APA) mensen in hun kracht door een oplossingsgerichte aanpak. Op basis van feiten en een realistische analyse van beperkingen en mogelijkheden gaan medewerkers denken op een volwassen manier (lees artikel) die lijkt op zelfstandig ondernemerschap: de BV “IK”. 

 


APA staat voor u klaar, juist nu.

Zoals u weet zijn er vanaf maandag 16 maart maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland te beteugelen. Ten gevolge daarvan worden bij Arbeids Psychologie Amsterdam alle fysieke ontmoetingen omgezet in telefonische en/of e-mail contacten. De regering kondigde aan dat de maatregelen worden verlengd tot 28 april a.s. Dit betekent dat bij Arbeids Psychologie Amsterdam de begeleidings- en kennismakingsgesprekken op een andere manier zullen verlopen dan gebruikelijk.
We zullen in elk individueel geval een afweging maken over de manier waarop de dienstverlening ingevuld wordt.
Dat geldt ook voor opdrachtgevers/verwijzers die nieuwe aanmeldingen willen doen.

Werk in tijden van de coronacrisis

Veel mensen staan in hun werk nu extra onder druk. Het kan gaan om spanningen, onzekerheid bij (thuis)werk, risico's bij werk op locatie of juist de afwezigheid van werk en de gevolgen daarvan. Ook voor psychologische consultatie in relatie tot het coronavirus en arbeidssituaties zijn wij per e-mail en telefoon goed bereikbaar.

 

 


 


U kunt een beroep doen op APA als u wilt weten wat iemand kan of wil, bij een stagnerende reïntegratie of als iemand zich wil ontwikkelen. We testen mensen op draagkracht, (beroeps)interesses, intelligentie, persoonlijkheid, wensen en competenties. Bij ontwikkelingsvragen of in tijden van crisis in iemands levensloop of in een organisatie, helpt APA bij het onderzoeken van de belangen van organisatie en medewerker en zo mogelijk bij het herstellen van de match tussen persoon en werk. Blijkt een match niet mogelijk dan helpt APA met mediation bij het vinden van een oplossing. 

Bij APA werken BIG geregistreerde klinisch- en GZ-psychologen aanngesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij werken conform de beroepscode van het NIP en de privacywetgeving AVG.

Kijk voor ons privacy beleid op deze pagina.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla