Diensten

APA Amsterdam biedt helderheid in de vorm van

Psychologisch onderzoek bij de vraag: passen medewerker en werkinhoud bij elkaar? Bij (dreigend) ziekteverzuim en ook bij letselschade brengen we mogelijkheden en beperkingen in beeld. Middels een arbeidspsychologisch onderzoek verstrekt APA advies over belastbaarheid, arbeidsmogelijkheden en re-integratie.

Psychologische begeleiding: APA Amsterdam biedt psychologische begeleiding en coaching aan professionals met werkgerelateerde vragen, loopbaankwesties, spanningsklachten en het verbeteren van communicatie en relaties op het werk. Onze psychologen zijn BIG-geregistreerde GZ-psychologen waardoor begeleiding bij depressies en angststoornissen vanuit de basisverzekering wordt vergoed, maar spanningsklachten en burn-out niet.

Trainingen en workshops: APA Amsterdam schoolt professionals door middel van trainingen in assertiviteit, acceptabel “nee”-zeggen, conflicthantering en onderhandelen, o.a. met behulp van Aikido.

Snelle diagnose en interventieadvies: zowel voor MKB als voor grotere organisaties biedt APA Amsterdam een totaalpakket van analyse, advies en interventie bij verstoorde werkrelaties, ziekteverzuim en conflicten. Een snelle interventie voor de organisatie en voor de medewerkers.

Joomla templates by a4joomla