Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding kan worden ingekocht door een organisatie, een bedrijfsarts of door een particulier. Reden om begeleiding te zoeken is meestal een wens om beter te functioneren in het werk.

Alle begeleidingsvormen beginnen met een introductiegesprek, waarin gezamenlijk wordt verhelderd wat het doel van de begeleiding is. Stap 1 is klachten reductie, stap 2 is de analyse van gedrag dat tot klachten leidt. Verandering van gedrag en de implementatie er van (gewenning) zijn staap 3 en 4. In de vorm van een offerte wordt aangegeven hoeveel gesprekken er nodig zullen zijn (meestal ligt dat tussen de drie en tien). Altijd vindt overleg plaats met de opdrachtgever over diens aandachtspunten. Wanneer duidelijk wordt dat een (veel) uitgebreider traject nodig is of dat de nadruk vooral op persoonlijke problematiek ligt, verwijzen we naar behandelaars die in dergelijke klachten gespecialiseerd zijn.

Bij het psychologisch begeleidingstraject van tien gesprekken gericht op klachtenreductie, herstel en werkhervatting hanteren we de richtlijn "Werk en Psychische Klachten".

Kosten

Introductiegesprek: € 375,- (geen BTW verschuldigd) met rapportage 
Psychologisch begeleidingstraject op maat: offerte na intake (uurtarief € 225,- geen BTW verschuldigd) met rapportage na toestemming van cliënt

APA kan u de onderstaande vormen van psychologische begeleiding bieden:

Joomla templates by a4joomla